Aktualizacja regulaminu

Aktualizacja regulaminu

25 grudnia 2014 r. wchodzą w życie zmiany Regulaminu Serwisu NuPlays.

Są one podyktowane m.in. dostosowaniem Regulaminu do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która wchodzi w życie w dniu 25 grudnia 2014 r. oraz zmianami odnośnie zasad rękojmi za wady fizyczne i prawne określonymi przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).

Dla konsumentów - kupujących na NuPlays - nowe regulacje przyznają szereg dodatkowych uprawnień (m.in. wydłużenie czasu na odstąpienie od transakcji do 14 dni).

Nowe regulacje dotyczą przede wszystkim obowiązków informacyjnych przedsiębiorców, którzy oferują swoją muzykę i inne oferty w NuPlays - nakładają na nich szereg obowiązków informacyjnych. Większość z nich będzie prawidłowo realizowana dzięki aktualizacji serwisu NuPlays, dlatego nowy regulamin nie będzie (w większości przypadków) wymagał od sprzedawców w NuPlays działania.

Niemniej warto zwrócić uwagę na fakt, że nowa ustawa nakłada na sprzedających obowiązek poinformowania o:

  • głównych cechach świadczenia (należy zadbać o opisy ofert)
  • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami (ten obowiązek jest poprawnie realizowany systemowo)
  • danych teleadresowych sprzedawcy (również realizowane systemowo)
  • sposobie dostawy towaru (odpowiednie parametry należy wybrać przy dodawaniu oferty, a stosowna informacja wygeneruje się automatycznie)
  • procedurze reklamacji (do uzupełnienia w zakładce Regulamin, widocznej po zalogowaniu do konta sprzedawcy)
  • procedurze odstąpienia od umowy (tę kwestię reguluje nasz regulamin).

W nowej wersji regulaminu umieściliśmy uniwersalny Formularz odstąpienia.

W zakładce Regulaminy powinniście Państwo określić sposoby realizacji reklamacji. Przy zakupie klient zostanie o nich wyraźnie poinformowany i zostanie poproszony o ich akceptację.

Szczególnym przypadkiem transakcji jest udostępnianie treści cyfrowych. Wprowadziliśmy dodatkowy checkbox, dzięki któremu Wasi fani mogą skutecznie zrezygnować z prawa do odstąpienia od transakcji - a co za tym idzie możecie bezpiecznie dostarczać treści swoim fanom.

 zgoda_treści.JPG

Nowy regulamin znajdziecie pod tym linkiem.

W razie pytań jesteśmy do Waszej dyspozycji!